Obrazové a textové materiály na tomto serveru jsou chráněny autorským právem

Autor článku: MUC Pavel Tichý

 

Vyšší fyzická zátěž, provázená zvýšeným přívodem krve do kosterních svalů, v nich způsobuje nadměrnou koncentraci laktátu. Tato skutečnost představuje zvýšenou zátěž lymfatického systému a větší nároky na jeho transportní kapacitu. Tu lze fyziologicky podpořit pouze manuální lymfodrenáží. Zvýšená koncentrace laktátu po sportovním výkonu může být manuální lymfodrenáží rychleji snížena a známky únavy jsou tak méně výrazné.

Efekty MLD pro sportovce: 

  • prevence vzniku otoku končetin během zvýšené fyzické zátěže
  • zmírnění bolesti svalů po zátěži (odstranění laktátu)
  • zkrácení rekonvalescence po výkonu
  • zmenšení rizika zranění při tréninku a soutěžích

MLD v časné fázi po sportovním zranění:

  • zkracuje dobu rehabilitace
  • snižuje riziko recidiv

U poranění svalů představuje MLD důležitý pilíř léčby:
zejména u sprintových sportů
skokových disciplín
tenisu
fotbalu atp.

  • naražení, zhmoždění svalu
  • natažení svalu
  • ruptura části svalu (přetržení svalových vláken nebo svalových snopců)

MLD zde působí jako dekongestivní metoda v zánětlivé fázi (2.- 4 den), v reparační fázi (5.- 8.den) následně pozitivně ovlivňuje hojení.
MLD též urychluje resorpci hematomů. 

Závěr: MLD by měla být v současné době samozřejmou součástí rehabilitace vrcholových i rekreačních sportovců.