Jana Malcherová

lymfoterapeut se specializací na problematiku celulitidy
 

Školení, kurzy

rekvalifikační masérský kurz (Masérská škola, Brno 2008)

roční kurz manuální lymfodrenáže pod dohledem lymfologa Pavla Tichého (2008)

doplňující kurz manuální lymfodrenáže (Dexter academy, Praha 2012)

účast na lymfologických kongresech

Praxe

současná spolupráce s P. Tichým

 

MUC Pavel Tichý

lymfolog, lymfoterapeut

zaměření na problematiku celulitidy (lipohypertrofie) a příbuzných dg.

léčebné a preventivní, očistné manuální lymfodrenáže

(člen České lymfologické společnosti a České lékařské společnosti JEP)

Vzdělání

studium na Lékařské fakultě UK Praha (1964 - 1968)

zaměření na lymfologii (1996)

specializace na problematiku celulitidy (lipohypertrofie) (1997)

stáže na lymfologických pracovištích v ČR i zahraničí

Praxe

Lymfologická ambulance Masarykova onkologického ústavu, Brno (1997)

Privátní klinika estetické chirurgie RIVA, Brno (externí spolupráce)

Centrum celostní medicíny, Praha (externí spolupráce)

privátní praxe (současně Praha a Brno)

Přednášková činnost 

přednášky na Ústavu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno

 

přednášky na Kongresech LYMPHO:

Celulitida (lipohypertrofie) a ženské pohlavní hormony  -2009

Pohybové aktivity v kontextu celulitidy -2010

Nezánětlivá degenerativní celulitida- multifaktorová problematika -2011

Tzv. "celulitida" - problém terminologický, diagnostický i terapeutický - 2012

Úvodní příčiny vzniku tzv. "celulitidy" - 2013

Chronická žilní choroba (CVD) v kontextu tzv. celulitidy - 2014

Liposukce na terénu specifické formy dermatopanikulózy - tzv. celulitidy - 2015

Prevence sek. lymfedému po onkologické terapii - 2016

Metody a průběh onkoterapie a variabilita lymfatického systému - predikátory sek. lymfedému - 2017

Evropský lymfologický kongres: Liposukce na terénu dermatopanikulózy - 2018

 

přednášky na Kongresech ANGIO:

Chron. žilní choroba v kontextu vysokoproteinových odtoků - 2013

Terapie vysokoproteinových odtoků s podílem chron. žilní choroby - 2014

Vznik a terapie tzv. celulitidy - 2015

 

Publikované texty

Fit - STYL (7/8 2006):

Celulitida- jaké metody jsou opravdu účinné?

Fit - STYL (9/10 2006):

Manuální lymfodrenáž- základní technika v boji proti celulitidě

Fit - STYL (11/12 2006):

Manuální lymfodrenáž- jen správně indikovaná a provedená pomůže

ESTETIKA (4/2008):

Celulitida- rozpohybujte lymfu!

VADEMECUM zdraví (2009):

Celulitida- léčba, pohybové aktivity při celulitidě

ELLE (2009, 2011):

Celulitida- příspěvky k článkům o celulitidě

Zdraví (3/2011):

Můžeme se zbavit celulitidy?

Dermatologie pro praxi (2/2011):

Celulitida a ženské hormony

Abstrakta v kongresových sbornících (2009-2018)

 

TV pořady:

ČT - pořad "V kondici" (2007):

Manuální lymfodrenáž (teorie a praktické ukázky)

TV Barrandov - pořad "Naše zprávy" (2014):

blok o celulitidě (vznik a terapie)

ČT - pořad "V kondici" (2018)