Obrazové a textové materiály na tomto serveru jsou chráněny autorským právem

Autor článku: MUC Pavel Tichý

 

Rozšířená představa, že pohyb je všelék na celulitidu a čím více postižené ženy sportují, tím lépe, je bohužel mýtus. Celulitida není přímým ani hlavním důsledkem nedostatečného pohybu! Ten, sám o sobě, jejímu vzniku a progresi nezabrání, ani již vzniklou celulitidu neodstraní. Důkazem je její výskyt u mnohých i vrcholových sportovkyň. Pohybová inaktivita může být jen jedním, nikoliv nejdůležitějším, z celé řady faktorů, které vznik a progresi celulitidy ovlivňují. Na druhé straně však nevhodně zvolené či nepřiměřeně intenzivní pohybové aktivity mohou stav celulitidy naopak zhoršovat. 

Dnes je již známo, že na vznik a progresi celulitidy má zásadní vliv nedostatečná lymfatická drenáž postižených partií ženského těla. Opakovaně se proto mluví o nutnosti „rozpohybovat“ lymfu pohybem- „svalovou pumpou“- aktivitou kosterního svalstva. „Svalová pumpa“ kosterních svalů je jen jedním z řady cirkulačních mechanizmů lidského těla. Její vliv na krevní a lymfatickou cirkulaci je však rozdílný- krevní a mízní řečiště se morfologicky i funkčně liší

Zásadní význam má tato „svalová pumpa“ (zejména lýtkových svalů) pro návrat žilní krve z nohou. V pohybu lymfy však dominuje efekt vnitřních pulzních mechanizmů lymfatického systému, za přispění celé řady lymfokinetických faktorů. „Svalová pumpa“ kosterních svalů je jen jedním z nich a její vliv na pohyb lymfy bývá v tomto kontextu často přeceňován. 

Příliš intenzivní pohybové aktivity zvyšují zátěž lymfatického systému (jeho „břemeno“) a mohou tak za určitých okolností (při limitním zatížení lymfatického systému, eventuálně po vyčerpání jeho kompenzačních mechanizmů) paradoxně k rozvoji celulitidy přispívat.

Volba pohybových a sportovních aktivit by proto měla respektovat především individuální stav veno-lymfatického systému. Velmi užitečná je proto konzultace s odborníkem. Pochybením v tomto směru se pohybové aktivity mohou stát rizikovým faktorem vzniku celulitidy a jejího zhoršování.

Pozitivní efekt pohybových aktivit na tok lymfy je v prohloubení dechu (hyperventilace). Po intenzivnější sportovní aktivitě je vhodná chladná sprcha dolních končetin. Ideální je následně podpora zatíženého lymfatického oběhu manuální lymfodrenáží, eventuálně doplněna přístrojovou drenáží pro zlepšení návratu žilní krve. Při pohybových a sportovních aktivitách je vhodná komprese (kompresivní elastické prádlo) přes problémové partie a používání zdravotních punčoch při žilních problémech.

Shrnutí 

 • inaktivita není přímou ani hlavní příčinou (viz celulitida u pohybově aktivních žen a vrcholových sportovkyň)
 • neplatí: čím víc, tím líp
 • nejsou ideální paušální rady a doporučení – co je vhodné pro jednoho, může jinému uškodit
 • nutno volit – vhodné formy a přiměřenou intenzitu pohybových aktivit
 • limitováno mj. individuálním, konkrétním stavem veno-lymfatického systému
 • ideální = individuální program pohybových aktivit

Doporučované pohybové aktivity

Obecně

 • vhodné je cvičit méně intenzivně, ale dostatečně dlouho
 • optimální jsou pohybové aktivity s plynulými, vláčnými pohyby (jóga, pilates, některé formy tance)
 • aktivity, které vhodným způsobem zvyšují výkonnost žilně-svalové pumpy (in-line brusle)
 • sporty s nízkým rizikem úrazu

Prakticky

 • ideální je cvičení ve vodě (aquagymnastika, plavání, brouzdání vodou)
 • rekreační cyklistika (už ne spinning) 
 • zcela postačuje pravidelná a intenzivní chůze (ve vhodné obuvi)
 • izometrická cvičení (stahování a povolování svalů)
 • cviky na přiměřené posílení svalů kritických partií (zejm. hýždí a stehen)
 • vhodné je cvičit v plošné kompresi přes problémové partie (kompresní elastické prádlo)

Nevhodné pohybové aktivity

 • časté doskoky na tvrdou podložku (odbíjená, některé formy aerobiku apod.)
 • opakované a intenzivní brzdění a změny směru běhu (tenis, squash, badminton, některé míčové hry)
 • silová cvičení a velké statické zátěže 
  - výrazné zapojení břišního lisu
  - nadměrný růst svalové hmoty (vzpírání, kulturistika, posilovny)
 • potenciálně rizikové jsou kontaktní sporty (úrazy)
 • obecně: nadměrně intenzivní a namáhavé fyzické cvičení

 

Autor textu: MUC. Pavel Tichý