Obrazové a textové materiály na tomto serveru jsou chráněny autorským právem

Autor článku: MUC Pavel Tichý

 

Z logiky průtoku lymfy a působení manuální drenáže na lymfatický systém nemůže dojít k žádnému poškození plodu ani matky. Lymfatický oběh je jednocestný, není cirkulující jako oběh krevní a nemůže tudíž dojít k transportu uvolněných toxinů přes cirkulační systémy zárodku. Odpadní produkty a toxiny jsou ze tkání odváděny lymfatickým řečištěm systémem lymfatických uzlin do detoxikačních a vylučovacích orgánů a tudíž žádným způsobem nepříznivě nemohou ovlivnit vyvíjející se plod. Není znám žádný objektivní důvod pro kontraindikaci.

Pro dosažení žádoucích účinků je vhodné provádět lymfodrenáž celotělovou, kterou je však nutno metodicky přizpůsobit situaci, kdy už si klientka na břicho nelehne. V tomto případě je potřeba modifikovat postup drenáže- v pozici na boku

Odborných materiálů na téma lymfodrenáží je bohužel minimum a o specifické problematice drenáží v graviditě prakticky žádné. Vycházet lze jen ze znalostí fyziologie lymfatického systému, ze sdělení předních lymfologů a z vlastní zkušenosti. Nesetkali jsme se s fundovaně podloženým nepříznivým názorem na lymfodrenáže v graviditě (ani v období kojení). Naopak anglické a americké servery lymfodrenáže v graviditě vysloveně doporučují jako velmi užitečné a bezrizikové. 

Opatrný až negativní postoj některých lékařů (zejm.některých gynekologů) je dán faktem, že o této problematice nemají dostatek informací, event.mají informace zkreslené a z toho rezultuje jejich názor na vhodnost či nevhodnost drenáží v graviditě. Malá informovanost o této problematice je i v medicinské veřejnosti bohužel stále častá. Drenážujeme gravidní klientky již více než 10 let, v žádném případě nevznikly žádné problémy a naopak absolvovaly graviditu bez běžných a obtěžujících těhotenských otoků. Pozorujeme i trend přeci jen narůstající informovanosti zejména u mladších gynekologů, kteří aplikaci lymfodrenáží v těchto situacích vítají.