Obrazové a textové materiály na tomto serveru jsou chráněny autorským právem

Autor článku: MUC Pavel Tichý

 

Lymfatický (syn.mízní) oběh je součástí cirkulačních mechanizmů lidského těla.

Lymfatický systém tvoří soustava lymfatických cév, lymfatických uzlin a lymfatické orgány (slezina, brzlík).

Funkce mízního systému je především drenážně-transportní a imunitní. Lymfatický systém má nezastupitelnou roli v drenáži mezibuněčných prostorů. Jsou jím transportovány z tohoto prostoru do cévního řečiště bílkoviny, lipidy, cholesterol, vitaminy rozpustné v tucích, některé ionty a steroidní hormony. Mimo tuto drenážně-transportní funkci plní lymfatický systém ještě důležité funkce imunologické. 

Lymfatické cévy umožňují vstřebávání a transport makromolekulárních látek (hlavně bílkovin a jimi poutané vody a dalších částic-bakterií, tuků, produktů tkáňového metabolizmu atd.), které nemohou být z tkání odvedeny žilním systémem.

Do průběhu mízních cév jsou vloženy mízní uzliny, které sehrávají významnou úlohu v imunitním systému lidského organizmu. Při průchodu lymfy řetězci lymfatických uzlin se míza opakovaně „filtruje“ a čistí od různých škodlivin. Lymfatické uzliny jsou bariérou proti šíření infekce, nebezpečných mikroorganizmů, překážkou šíření nádorových buněk. 

Lymfa je tekutina tvořící obsah mízních cév. Tvoří ji tekutina filtrovaná z krevních kapilár spolu s tekutinou vzniklou činností tkáňových buněk. Obsahuje specifické typy bílých krvinek a některé látky z tkáňového moku (zejm. bílkoviny jako hormony, enzymy, tukové částice, různé zbytky odumřelých buněk, látky vzniklé v průběhu látkové výměny ve tkáních atd.).

Proudění lymfy zajišťují především vnitřní pulzní mechanizmy lymfatického systému za přispění lymfokinetických faktorů (např. svalové kontrakce, dýchací pohyby, pulzová vlna atd.).

Lymfatický oběh je jednocestný. Začíná slepě v tkáních, končí dvěma cévními kmeny, které se v nadklíčkové oblasti napojují na žilní oběh. Konečný transport odpadních látek do vylučovacích orgánů se děje žilní krví (do ledvin a močí ven z těla).

lymfatický systém

 

Autor textu: MUC. Pavel Tichý