Obrazové a textové materiály na tomto serveru jsou chráněny autorským právem

Autor článku: MUC Pavel Tichý

 

Celulitida je hovorový název pro progresivní degenerativní změny podkožního tukového vaziva specifických tělesných partií (zejm. stehen, hýždí, postiženy mohou být i boky, břicho, paže). Vzniká na bázi genetických, vrozených dispozic, především v důsledku špatného krevního a zejm. lymfatického oběhu. Úzce souvisí s působením ženských pohlavních hormonů. Může se proto objevit už v pubertě, často se zvýrazňuje v období gravidity. Nepříznivý stav se zhoršuje užíváním hormonální antikoncepce, event. jiných hormonálních přípravků. Výsledný obraz celulitidy tzv.pomerančová kůže je dán vtahováním kožního povrchu zbytnělými vazivovými septy a současným protitlakem zbytnělých tukových buněk. Změny podkožního tukového vaziva vznikají především v důsledku působení neodtransportovaných proteinů v postižených tkáních. Jedinou kapilárou v těle, schopnou vstřebat a transportovat proteiny z tkání, je lymfatická kapilára. Dobrý stav lymfatického systému je základní podmínkou úspěšné prevence a léčby celulitidy. Pozitivní ovlivnění lymfatického systému efektivně zajišťuje odborně provedená manuální lymfodrenáž, která zlepší „průtočnost“ lymfatického řečiště a navodí fyziologické poměry v podkoží. 

Zápas s celulitidou by měl být nejintenzivnější v rizikových obdobích života ženy (již brzy po pubertě, během gravidity, při užívání hormonální antikoncepce, hormonálních léků, event.v menopauze). Celulitida je nejen kosmetický, ale především zdravotní problém. Její vznik signalizuje řadu možných, někdy i závažných problémů zdravotních. Již její klíčový problém- nedostatečnost lymfatického systému- znamená mj. i možnou zhoršenou detoxikaci organizmu a snížený imunitní potenciál. Adekvátní léčba či prevence celulitidy představuje tedy velmi účinnou péči o celkové zdraví. 

Příčiny vzniku celulitidy

 • vznik celulitidy je komplikovaný a dlouhodobý proces
 • hlavní příčinou jsou poruchy cirkulace žilní krve a hlavně lymfy
 • významným faktorem je dále nepříznivá hormonální situace (hormonální nerovnováha, nadprodukce estrogenu, brzký nástup menstruace, hlavně však užívání hormonálních přípravků)
 • velmi záleží na genetických, dědičných dispozicích 
 • svou roli hraje také kvalita vazivové tkáně
 • vedle těchto klíčových, „vyvolávajících“ faktorů existuje ještě celá řada faktorů rizikových, „podpůrných“, které mohou stav celulitidy více či méně negativně ovlivňovat. Patří sem např. nadváha a časté kolísání hmotnosti, nevhodný stravovací a pitný režim, nedostatek pohybu, ale též nadměrná či nevhodná pohybová zátěž, dlouhé stání, sezení, cestování. Patří sem prakticky vše, co nějakým způsobem ztěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh.

Charakteristika celulitidy

 • celulitida je multifaktorová a mezioborová medicínská problematika
 • postihuje i velmi mladé, štíhlé a sportující ženy
 • jde o chronický stav, charakterizovaný zpočátku pomalým rozvojem, ale později vždy s narůstající progresí
 • včas neléčená vede k nevratným změnám podkožní tkáně
 • již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit, odborně vedená terapie však může zlepšit její estetický vzhled a zastavit jinak nevyhnutelné zhoršování

Diagnóza celulitidy

 • včasná a správná diagnóza je důležitá pro optimální léčbu
 • celulitidu nutno odlišit od stavů, které mohou mít podobné příznaky a mnohdy i některé společné příčiny vzniku, vyžadujících však odbornou léčbu (lymfedém- při postižení lymfatického systému, lipedém- hormonálně podmíněné patologické ukládání tuku, flebedém- žilní otok a jeho komplikace při žilní nedostatečnosti- a jejich možné kombinace)
 • celulitidu je nutné také odlišit od výrazně gynoidního typu postavy (geneticky daný typ postavy) vizuálně někdy podobné gynoidní „obezity“ a od různých forem obezity prosté

Terapie celulitidy

 • základem terapie i prevence celulitidy je odborně provedená manuální lymfodrenáž
 • podle individuální potřeby lze využít kompresní terapie (kompresní punčochy, kalhotky)
 • cvičení a vhodná pohybová aktivita- výběr vhodných pohybových aktivit- jejich intenzita musí respektovat stupeň a příčiny potíží. Nadměrná intenzita, příp. nevhodné pohybové aktivity vedou mnohdy paradoxně ke zhoršení stavu
 • v indikovaných případech je vhodné nasadit farmaka a využít potravinové doplňky (venofarmaka, enzymy, vitaminy, antioxidanty)
 • vše je vhodné podpořit dodržováním zásad zdravého životního stylu (pestrá a hodnotná strava, vyloučení nikotinu a destilátů, udržování optimální hmotnosti).
 • různé fyzikální metody (např. vakuová pumpa, hloubkové teplo atp.) přináší často krátkodobý efekt, subjektivní úlevu, ale nemohou odstranit vlastní příčinu celulitidy. Některé z těchto metod, jsou-li v konkrétních případech nevhodně indikovány, mohou stav celulitidy zhoršit
 • žádné lokální ošetření nefunguje (anticelulitidní masti, gely)
 • neexistuje speciální dieta na zlepšení celulitidy 
 • chirurgické zákroky (liposukce) nepřináší v případě celulitidy uspokojivé výsledky

Prognóza celulitidy

 • závisí na stupni a rozsahu postižení- o míře úspěchu rozhoduje včasná diagnóza a včasné zahájení léčby
 • při komplexní a průběžné péči lze daný stav zlepšit a zamezit zhoršování celulitidy
 • důležitá je pevná vůle a disciplína, jedná se většinou o dlouhodobé usilováníAutor textu: MUC. Pavel Tichý