Obrazové a textové materiály na tomto serveru jsou chráněny autorským právem

Autor článku: MUC Pavel Tichý

 

Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů pro vznik celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové tkáně. Již více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými estrogenními účinky na lidský organizmus, téměř masové užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními léky a dnes už masivní „hormonální kontaminace“ životního prostředí, jsou hlavními akcelerátory tohoto stavu a příčinou současné „epidemie“ celulitidy.  

Nepříznivé vlivy ženských hormonů 

Obecně nepříznivé vlivy ženských hormonů v kontextu celulitidy spočívají v tom, že estrogeny zvyšují dispozice k degenerativním změnám podkoží.  Dále též zvyšují zadržování vody a sodíku (zejm.syntetické e.). Nedostatek androgenů (testosteron) u žen má negativní vliv na kvalitu vaziva i na hormonální rovnováhu. Jejich hladinu snižuje hormonální antikoncepce.

Zásadní význam v kontextu celulitidy má především nepříznivý vliv dlouhodobě vysokých hladin estrogenů na stav a funkci periferního veno-lymfatického systému a na kolagenní režim a kvalitu podkožního vaziva. Tyto negativní faktory se navzájem ovlivňují a vznik a progresi celulitidy výrazně akcelerují.

Vliv na vazivo

Estrogeny snižují novotvorbu kolagenu, dochází k destrukci stávajících kolagenních struktur a následně k rozvolnění vaziva.

Vliv na žilní systém

Společný vliv estrogenů a zejm.gestagenů snižuje také tonus hladkého svalstva žilní stěny. Zvyšuje se únik tekutiny s obsahem plazmatických bílkovin do tkání. To představuje nárůst lymfatického břemene a zvýšenou zátěž drenážní a transportní funkce mízního systému. 

Další negativní vlivy ženských hormonů 

Zvyšují ukládání tuku, zejména do tukových tkání se zvýšenou afinitou k estrogenům, do tzv. „energetických konzerv“ (hýždě, boky, stehna). Tento zásobní tuk se prakticky neúčastní běžného „provozního metabolizmu“ a je proto obtížně odbouratelný.  Ženské hormony rovněž blokují funkce některých minerálů, stopových prvků a vitaminů: vitamin C (důležitý pro stimulaci syntézy kolagenu, ochranný vliv na propustnost cév a ochranu před poškozením oxidačním stresem), vitamin  E (podílí se na destrukci fibrinu, má pozitivní vliv na kolagenní režim snižováním kyseliny mléčné ve svalech i v krvi, působí antioxidačně), skupina vitaminů B (mj.podporují deaktivaci hormonů v játrech, vit. B6 má vliv na zadržování vody v organizmu). 

Zdroje zvýšených hladin estrogenů

Nepříznivá hormonální situace nastává při užívání hormonální antikoncepce, jiných hormonálních léků, při vlastní nadprodukci estrogenu (hyperestrogenizmus) a v rizikových obdobích života ženy (puberta, gravidita). K tomuto stavu přispívají též estrogeny, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí (exogenní e.) jako metabolity hormonálních léků, zneužívaná anabolika a stresové hormony v mase průmyslově chovaných zvířat a tzv. xenoestrogeny. Jsou to estrogeny vzniklé působením civilizace představující vážná zdravotní rizika, z nichž celulitida je asi to nejméně významné.  V současnosti je známo kolem 1000 nejrůznějších chemických látek a produktů schopných ovlivnit tvorbu hormonů v organizmu. Patří mezi ně např.produkty „zemědělské chemie“, plastické hmoty, čistící a prací prostředky v domácnostech, ale třeba i některé kosmetické výrobky.

Další možné zdroje zvýšených hladin estrogenů představují látky, zvyšující jejich produkci aktivací nadledvin (např.drogy jako marihuana, heroin, kofein, alkohol).  Kumulaci estrogenů v organizmu může způsobit zhoršené vylučování hormonů v případě dysfunkce jater a ledvin

Riziková období

S ženskými pohlavními hormony souvisí riziková období v kontextu celulitidy. Jsou to obecně ta období, kdy dochází k jejich aktivaci, výrazně zvýšené produkci, event. k dlouhodobému narušení hormonální rovnováhy. Nepříznivá je v tomto smyslu časná aktivace ženských hormonů a brzký nástup puberty. V této souvislosti je proto riziková dětská obezita u ženského pohlaví. Tuková tkáň produkuje též hormon leptin, považovaný za spouštěč puberty. Velmi kritickým obdobím je gravidita (zejm.opakovaná), během níž jsou výrazně zvýšené hladiny cirkulujících pohlavních hormonů. Časté je v tomto období zhoršení žilních problémů a progrese celulitidy. 

Ohrožené skupiny žen, možnosti prevence

Nejohroženější skupinou žen v kontextu celulitidy jsou hlavně uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy v ženské linii rodiny) a kuřačky. Vhodné je proto zvážit užívání hormonální antikoncepce, zejm.u velmi mladých děvčat. Optimální formou této prevence jsou odborně provedené manuální lymfodrenáže, které podpoří drenážně-transportní funkci lymfatického systému.

 

 

 

Autor textu: MUC. Pavel Tichý