Obrazové a textové materiály na tomto serveru jsou chráněny autorským právem

Autor článku: MUC Pavel Tichý

 

Téma celulitida:

Téma manuální lymfodrenáž:

Téma: Celulitida

1) Zlepší se celulitida, když zhubnu? 

Hlavní problém celulitidy není nadměrné ukládání tuku. To jen do jisté míry ovlivňuje její vzhled. Přibližně polovina žen udává zmírnění projevu celulitidy po zhubnutí, ale asi jedna třetina žen si naopak stěžuje na zhoršení jejího stavu. Cvičení ani zdravá strava nemohou zabránit vzniku celulitidy. Tu vidíte i u modelek a sportovkyň. Snížení hmotnosti proto neřeší podstatu vzniku celulitidy.

Zpět na seznam

2)Jaká je nejúčinnější metoda proti celulitidě?

Nejúčinější metodou v léčbě a prevenci celulitidy, je manuální lymfodrenáž, podle potřeby doplněna o další podpůrné kroky.

Zpět na seznam

3)Zmizí celulitida po liposukci?

Redukcí tukové tkáně celulitida nezmizí. Naopak se její stav může po zákroku ještě zhoršit. Tato dříve velmi populární metoda může trvale poškodit lymfatické řečiště, což výrazně sníží jeho drenážní funkci v dané oblasti. 

Zpět na seznam

4) Které ženy jsou celulitidou nejvíce ohroženy?

Nejohroženější skupinou žen jsou především uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy v ženské linii rodiny). Rizikové je též období gravidity, zejména opakované. 

5) Lze nějakým způsobem celulitidu zcela odstranit?

Již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit. Včasná a přiměřená péče však může stav celulitidy zlepšit a zastavit jinak nevyhnutelné zhoršování.

Zpět na seznam

6) Zlepší celulitidu vegetariánská strava?

Vegetariánská strava celulitidu nezlepší. Spíše se na kvalitě podkožního vaziva negativně projeví nedostatek potřebných živočišných bílkovin. Při celulitidě je vhodná pestrá a hodnotná strava.
 

7) Odstraní celulitidu přísná dieta?

Přísná dieta celulitidu neodstraní. Na jedné straně může snížit množství zatěžujících a škodlivých látek v těle, na druhé straně však mohou některé, pro organizmus důležité, látky chybět.

Zpět na seznam

8) Vymizí celulitida cvičením?

Cvičením celulitida nezmizí, malá pohybová aktivita není přímou příčinou vzniku celulitidy. Vhodný a přiměřený pohyb může přispět ke zlepšení jejího stavu, ale nevhodný či nepřiměřený může její stav naopak zhoršit. Neplatí: čím víc, tím líp. Navíc co je vhodné pro jednoho, může jinému škodit. Obecně lze říci, že optimální jsou pohybové aktivity s vláčnými, plynulými pohyby.

Zpět na seznam

9) V jakém věku celulitida vzniká?

Vznik celulitidy je dlouhodobý, kontinuální proces. Začíná již v pubertě aktivací ženských pohlavních hormonů. K výrazné akceleraci tohoto procesu dochází v obdobích zvýšené aktivity těchto hormonů (zejména během gravidity).  

10) Proč celulitida postihuje hlavně stehna a hýždě?

Tyto partie ženského těla jsou charakteristické velkým množstvím tukových buněk a zvýšenou citlivostí k ženským hormonům (hlavně estrogenu). Dále též vyššími nároky na lymfatickou drenáž. Důsledky její eventuální nedostatečnosti se zde zřetelněji projevují zejména v nepříznivých zásazích do kolagenního režimu podkožního vaziva. 

Zpět na seznam

11) Postihuje celulitida především obézní ženy? Souvisí s nadváhou?

Obezita není příčinou celulitidy- jsou ženy s nadváhou, které celulitidou netrpí. Patří však k faktorům přispívajícím ke vzniku a zhoršování stavu celulitidy. Tuková tkáň produkuje určité množství ženského hormonu estrogenu a přispívá k jeho vyšším hladinám. Je rovněž „úložištěm“ různých odpadních látek, toxinů atp. a zvýšenou měrou váže vodu. Výrazně zbytnělá tuková tkáň může též utiskovat cévy a zhoršovat krevní i lymfatický oběh. 

12) Jaké jsou nepříznivé vlivy ženských hormonů na celulitidu?

Zásadní význam v kontextu celulitidy má především vliv dlouhodobého působení vysokých hladin estrogenů, které nepříznivě působí na stav a funkci periferního žilně-lymfatického systému a na kolagenní režim a kvalitu podkožního vaziva. Zvyšují ukládání tuku, zejména do tzv. „energetických konzerv“ (hýždě, boky, stehna), zvyšují zadržování vody v těle, blokují funkce některých důležitých vitaminů a minerálů. 

Zpět na seznam

13) Proč celulitida postihuje pouze ženy?

Ženy mají oproti mužům tenčí kůži a případné změny v podkoží jsou proto více viditelné. Jejich podkoží je naopak dvakrát silnější a má méně pevnou strukturu. Podíl tukové tkáně je u žen téměř dvojnásobný a má jiný genetický vzorec rozložení tuku. Převažuje jeho ukládání do podkoží. Ženy mají též častější problémy s žilním systémem a s lymfatickou drenáží. V důsledku toho mají větší dispozice k procesům patologických změn v podkožním vazivu.

Zpět na seznam

14) Patří celulitida mezi civilizační choroby?

Bývá k nim často řazena. Ale její zobrazení na mnoha starých artefaktech svědčí o tom, že se nejedná o produkt současné moderní doby. 

15) Které jsou hlavní příčiny vzniku celulitidy?

Celulitida je problematika mnohofaktorová. Vždy dochází k souběhu několika negativních vlivů. Vzniká na základě genetických, dědičných dispozic a především negativním vlivem ženských hormonů a částečně též slabosti vazivové tkáně. Mezi další časté příčiny, patří také porucha žilního oběhu a nedostatečná lymfatická drenáž.

Zpět na seznam

16) Zlepší stav celulitidy anti-celulitidní přípravky, zábaly a masáže?

Většina krémů a jiných přípravků proti celulitidě často obsahuje výtažky ze zeleného čaje, mořských řas, kofein a další látky podporující odvodnění. Žádná z těchto složek ale nemá přímý vliv na funkci lymfatického systému. Dochází pouze k dočasnému lokálnímu odvodnění, díky kterému se opticky zlepší stav postižených partií. Nahromaděné bílkoviny, toxiny a odpadni produkty, však  zůstávají ve tkáních a rozvoj celulitidy dále pokračuje. Bílkoviny na sebe navíc postupně znovu navážou vodu a tím přispějí k opakovanému zavodnění.
Jako lék na celulitidu jsou velmi často doporučovány různé zábaly a masáže (hlavně skořicové). Těmito metodami se však postižené partie pouze zahřejí a prokrví. Může tak dojít k ještě většímu zavodnění a zatížení lymfatického systému uvolněním odpadních produktů ze tkání. Vlivem silného tlaku při masáži se může také dočasně uzavřít povrchové lymfatické řečiště, čímž se sníží přirozená drenáž tkání. Ženy trpící celulitidou, by se proto měly terapiím tohoto typu vyhýbat.

Zpět na seznam

17) Existuje opravdu účinná léčba celulitidy?

Účinná může být pouze odborná, komplexní a individuálně cílená terapie. Základem léčby (ale i prevence) celulitidy je manuální lymfodrenáž. Tato metoda může být v případě potřeby doplněna přístrojovou drenáží. Neexistuje žádná speciální dieta na zlepšení celulitidy, nefunguje žádné lokální ošetření

Zpět na seznam

Téma: Manuální lymfodrenáž

1) Jaké výsledky mohu očekávat od manuální lymfodrenáže?

Správně provedená manuální lymfodenáž několikanásobně zvyšuje průtok lymfy lymfatickými cévami. Zvyšuje tak vstřebávací a transportní kapacitu lymfatického systému a zlepšuje tím jeho základní funkce: imunitní, detoxikační a drenážní.
Manuální lymfodrenáž také pomáhá lepšímu návratu žilní krve v dolních končetinách a má velmi účinný relaxační efekt. 

Zpět na seznam

2) Jaký je rozdíl mezi manuální lymfodrenáží a jinými typy masáží?

Všechny běžné typy masáží - na rozdíl od manuální lymfodrenáže - pracují s efektem zvýšeného prokrvení ošetřovaných tělesným partií a ovlivňují vesměs hlouběji uložené struktury- svaly, vazy atp. Jejich uplatnění je hlavně v rehabilitaci a rekondici. Manuální lymfodrenáž je oproti tomu zaměřena na povrchový lymfatický systém v kůži a podkoží a nesmí zvýšit prokrvení těchto oblastí. Jde o zcela jinou hmatovou techniku a speciální zákonitosti postupu. Její osvojení je náročné. 

3) Je účinnější ruční nebo přístrojová lymfodrenáž?

Všechny přístrojové techniky by měly být pouze doplňkem odborně provedené manuální lymfodrenáže, která by měla vždy předcházet. Samotné přístrojové metody nemohou dostatečně odstranit stagnující proteiny a další makromolekulární látky z postižených tkání, ani výrazně neurychlí jejich odtok lymfatickými cestami. Prakticky nejde o lymfodrenáž! Ošetřené partie jsou pouze dočasně odvodněny, ale stav lymfatického řečiště a transport makromolekulárních látek se často ještě zhorší.

Zpět na seznam

4) Pomůže manuální lymfodrenáž proti celulitidě?

Manuální lymfodrenáž je klíčovou terapeutickou metodou, která nemá jinou alternativu. Je možné ji doplnit podpůrnými metodami: mezi ně patří např. přístrojová tlaková drenáž, nošení kompresního prádla, vhodná pohybová aktivita, podle potřeby v indikovaných případech i užívání nejlépe přírodních léků (venofarmaka, enzymy, fytohormony, kombinace vitaminů (C,E) se zásadotvornými minerály, atp.). Vše je vhodné podpořit dalšími režimovými opatřeními (v podstatě zásady zdravého životního stylu).
 

5) Jsou manuální lymfodrenáže vhodné pro těhotné?

Pokud jde o fyziologickou graviditu jednoznačně. V žádném případě nemůže ohrozit plod! Zbaví nepříjemných těhotenských otoků a zmírní zhoršování celulitidy a žilních problémů a nadměrného přibírání hmotnosti. Ideální je série manuálních lymfodrenáží před plánovaným těhotenstvím (detoxikace organizmu). 
 

6) Pomůže manuální lymfodrenáž při hubnutí?

Měl by to být základ všech snah o zhubnutí zejména při zahájení různých redukčních diet. Tuková tkáň a odpadní látky zvýšenou měrou vážou vodu. Dobrá funkce lymfatického systému sníží ukládání těchto odpadních látek (částečně i tuku) do tukových buněk a tím i množství vázané tekutiny ve tkáních, což vede ke snížení objemu i váhy tukových tkání. Podstatou snižování hmotnosti však zůstává radikální změna stravovacích návyků a zvýšení pohybových aktivit (optimálnější energetická bilance). 

Zpět na seznam

7) Jak často chodit na manuální lymfodrenáž?

Není univerzální recept. Optimální je frekvence drenáží přiměřená konkrétnímu problému a situaci. Jako prevence dobré funkce lymfatického systému stačí jednou měsíčně (z počátku lépe častěji). Při konkrétním problému by četnost drenáží měla respektovat stávající situaci.

Zpět na seznam

8) Mohu nějak prodloužit účinek manuální lymfodrenáže?

Bezprostředně následnou vnější kompresí (elastické kompresní prádlo). Při problémech s celulitidou zejména kalhotky s nohavičkami, v případě žilních problémů vhodné kompresní punčochy (punčochové kalhoty). V žádném případě není vhodné ve stejný den absolvovat jinou masáž.
 

9) Lze lymfu rozproudit aktivací svalové pumpy?  

Svalová pumpa má zásadní vliv na návrat žilní krve z dolních končetin. V lymfatickém systému je svalová pumpa jen jedním z celé řady lymfokinetických faktorů a jeho význam bývá v této souvislosti přeceňován. Zde dominují vnitřní pulzní mechanizmy systému (kapilární mízní pumpa, kontrakce úseků sběrných lymfatických cév). Přílišná snaha o „rozpohybování“ lymfy sportovními aktivitami vede často paradoxně ke zhoršení stavu a progresi celulitidy.

Zpět na seznam

10) Je manuální lymfodrenáž vhodná také pro muže?

I když je manuální lymfodrenáž v souvislostech s celulitidou považována za „ženskou“ záležitost, efekt této metody se týká především zvýšení imunitní kapacity organizmu a zlepšení jeho detoxikace. Z toho je zřejmé její uplatnění i pro muže. Kromě zmíněné indikace pomáhá například při problémech se zvýšenou únavou, pozitivně může ovlivňovat horší plodnost současné mužské populace a má řadu dalších pozitivních efektů.      

Zpět na seznam

11) Pro koho je vhodná manuální lymfodrenáž?

Pro všechny, pro koho není z určitých zdravotních důvodů kontraindikována. U zdravých osob jde o účinnou preventivní metodu zvyšující zejména imunitní kapacitu a detoxikační procesy organizmu, která má zároveň relaxační efekt. 

Zpět na seznam

12) Má metoda manuální lymfodrenáže nějaká rizika?

Nedokonale zvládnuta hmatová technika a metodika manuální lymfodrenáže hrozí zablokováním lymfatického řečiště, poškozením lymfatických cév- např. práce větším tlakem, nedodržení přesného postupu drenáže atp.

Zpět na seznam